ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) Kocsis Katalin (8614 Bálványos, Dózsa György u.26.).; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett egyunkhelyit.hu oldalon elérhető online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve az előfizetés során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető  között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezéseinek megfelelően, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

Az Üzemeltető jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, az Üzemeltető által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Általános rendelkezések

Az Üzemeltető megjelenési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik online megjelenítésére, illetve a megjelenéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz az egyunkhelyit.hu internetes oldalon. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti az egyunkhelyit.hu-t, illetve aki adatlapot hoz létre.

A Felhasználó az egyunkhelyit.hu használatának megkezdésével, illetve adatlap létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. Az egyunkhelyit.hu-t minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó az egyunkhelyit.hu használatának megkezdésével, illetve az adatlap létrehozása esetén, a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, az egyunkhelyit.hu használata során begyűjtött felhasználói adatokat (technikai adatok, az egyunkhelyit.hu Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatlap adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által az egyunkhelyit.hu-ra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

2. Regisztráció

Az Üzemeltető által működtetett online piactér szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik – amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – regisztrálnak, és/vagy az extra szolgáltatásokra előfizetnek valamint jog-és cselekvőképes személyek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy,
 • minden esetben a saját nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A sikeres regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat Felhasználó által történő elfogadása.

Elfelejtett jelszó esetében a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld a Felhasználónak a megadott e-mail címre, amelynek segítségével ezt követően az oldalra beléphet. Az Üzemeltető által megküldött jelszóval történő belépést követően a Felhasználó köteles jelszavát megváltoztatni.

A regisztráció és az esetleges előfizetés során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket (is) tartalmaznak, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót az egyunkhelyit.hu online piacterének használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozni a Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz.

A Felhasználó a regisztrálással hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadásra kerülő email címre az Üzemeltető időközönként üzleti ajánlatot és ajánlatfigyelést küldjön.

Az egyunkhelyit.hu online piactér által nyújtott szolgáltatások igénybevétele az alábbiakban ismertetettek szerint lehetséges:

 • A regisztrációt követően a szolgáltatást igénybe vevő alap felhasználói, „regisztrált” státuszba kerül. Ez alapján rendelkezik adatlap létrehozási jogosultsággal, megismerheti a regisztrált és/vagy előfizető felek és ajánlataik bizonyos adatait.
 • A Felhasználó által megadott személyes adatok az adatlapon kerülnek rögzítésre. Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, abban az esetben a Felhasználó e változásokat köteles rögzíteni, ennek elmaradásából eredő kárért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A Felhasználó az egyunkhelyit.hu ügyfélszolgálati telefonszámán, vagy email címén kezdeményezheti regisztráció során létrehozott adatlapja törlését, mely így az Üzemeltetővel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését is eredményezi, feltéve, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt (felmondási idő) az egyunkhelyit.hu ügyfélszolgálatán nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt az EgyünkHelyit.hu akkor teljesíti, amennyiben a Felhasználónak nincs tartozása az Üzemeltető felé, illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatait az Üzemeltető köteles megőrizni, az Üzemeltető adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata alapján.

3. Az adatlapok használata (moderálási alapelvek)

Az egyunkhelyit.hu-n kizárólag a regisztrált Felhasználók jogosultak adatlapot létrehozni.

Az egyunkhelyit.hu kizárólag saját előállítású termékek és szolgáltatások online közzétételének, helyi közösségek építése segítésének és keresési lehetőségének biztosítása céljából jött létre, célja, hogy az egészséges élelmiszert kereső Felhasználók közvetlenül, közvetítők nélkül megtalálják a lakóhelyükhöz legközelebb eső mezőgazdasággal foglalkozók és szolgáltatók által kínált termékeket.

A Felhasználó az adatlap létrehozásával és tartalmának az egyunkhelyit.hu-ra való beküldésével kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja, és ahhoz hozzájárul, hogy termelői adatlapjának tartalmát az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak betartásával az Üzemeltető ingyenesen az egyunkhelyit.hu weblapon időbeli, térbeli, példányszámbeli és egyéb korlátozás nélkül, akár változatlan formában és tartalommal, akár módosítva megjeleníti.

Az Üzemeltető kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az adatlapok adatai az egyunkhelyit.hu rendszerében rögzítésre és archiválásra kerülnek, ezért azok évekkel később is visszakereshetők.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az adatlapján közzétettekkel jogszabályt sért, úgy az ezzel kapcsolatos valamennyi jogi következményt viseli. Az adatlapok tartalmáért az Üzemeltető nem felel, azért kizárólagosan az adott adatokat, információkat, fotókat az egyunkhelyit.hu-ra beküldő Felhasználó felelős. Az adatlapon elhelyezett információk, megjegyzések nem minősülnek az Üzemeltető hozzászólásainak és véleményének, azoktól az Üzemeltető elhatárolódik.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatlapokon való közzététel és a termelők értékelésével kapcsolatos hozzászólás során tartózkodni köteles az alábbi tartalmú hozzászólásoktól:

 • amelynek hangneme durva, agresszív, obszcén, jó ízlést sértő, rasszista jellegű, kirekesztő jellegű;
 • amely tartalma szerint kizárólag más Felhasználó(k) lejáratására, megsértésére, becsületének csorbítására irányul (pl. személyeskedő hozzászólások);
 • amely tartalma szerint reklám, vagy nem saját termék, szolgáltatás hirdetése.
 • amely tartalma szerint nem köthető az egyunkhelyit.hu témájához (pl. nem saját előállítású mezőgazdasági-, élelmiszeripari termékeket tartalmazó reklámok, hirdetések
 • amely a Moderátor e körben végzett tevékenységének negatív kritikáját foglalja magában (amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy adatlapja, értékelő hozzászólása érdemtelenül került törlésre, úgy kérjük, e-mail üzenetben forduljon ezzel kapcsolatban a moderátorhoz [email protected] e-mail címen);
 • amely bármely regisztrált Felhasználó személyes adatait annak előzetes hozzájárulása ellenére tartalmazza;
 • amely mások szerzői, védjegy, szabadalmi jogait, üzleti titkait, know-how-ját, egyéb jogszabály által védett alkotását, érdekét sérti;
 • amely mások személyhez fűződő jogát sérti;
 • amelyek tartalma egyébként jogszabályba ütközik.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben adatlapja, értékelő hozzászólása a Moderátor szubjektív megítélése szerint az ÁSZF-be ütközik, az – minden előzetes figyelmeztetés nélkül – törlésre kerül. Ugyanazon Felhasználónál érzékelt, többször ismétlődő, vagy súlyosabb esetben a Moderátor szabadon dönthet úgy, hogy a Felhasználó valamennyi korábbi hozzászólását, vagy akár teljes regisztrációját törli.

A hozzászólások, fórumtémák törléséről a Felhasználó utólagosan értesítést kap a regisztrációkor megadott e-mail címére.

A regisztráció törlését megelőzően a Felhasználó figyelmeztető e-mailt kap, amelyben a Szolgáltató megjelöli a moderátor által kifogásolt hozzászólásokat, és a kifogás okait. A regisztráció törlésére abban az esetben kerül sor, amennyiben a figyelmeztető e-mail ellenére a Felhasználó hozzászólásai, vagy azok egy része továbbra is a jelen fejezet 17. pontjába ütközik. A regisztráció törléséről a Felhasználó tájékoztató e-mailt kap a regisztrációkor megadott e-mail címére. Törölt Felhasználó ugyanazon e-mail cím, illetve IP címmel az egyunkhelyit.hu-n nem regisztrálhat. Kirívóan súlyos esetben a moderátor dönthet úgy, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül, a hozzászólásokkal együtt törli a Felhasználó regisztrációját.

Amennyiben a Felhasználó olyan hozzászólásra bukkan, amely megítélése szerint a jelen ÁSZF-be ütközik, ám valamilyen oknál fogva törlésre nem került, azt köteles a Moderátornak a következő e-mail címen jelezni: [email protected].

4. Díjak és számlázás, adatlap megszüntetése

Az egyunkhelyit.hu-n bizonyos Szolgáltatások kizárólag adatlap létrehozásával, más Szolgáltatások adatlap létrehozása nélkül érhetőek el. Az egyunkhelyit.hu-n bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

Az előfizetés során a Felhasználó csomagot (Alap, Kiemelt, Prémium) választhat. A Felhasználó ezen döntését a későbbiekben módosíthatja.

Az Üzemeltető az általa üzemeltetett piactér egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számol fel. Az ilyen típusú szolgáltatások aktuális listája, a csomagok tartalma és a szolgáltatások díjtételei valamint az egyes díjtételek külön szabályai az egyunkhelyit.hu aktuális díjszabásában tekinthetőek meg, ami az „Előfizetési Csomagok” menüpontban olvasható. Az egyunkhelyit.hu piactéren az adatlap létrehozása ingyenes.

Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A Felhasználók adatlapot hozhatnak létre és szerkeszthetnek díjtalanul az Üzemeltető által az egyunkhelyit.hu-n biztosított megjelenési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez az egyunkhelyit.hu keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználók által létrehozott adatlapokat az Üzemeltető a feltöltéskor megadott régió és terméktípus szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. Az egyunkhelyit.hu a Felhasználóval történő kapcsolattartásra biztosított üzenetküldő rendszer használata mind a Felhasználó, mind a jelentkező Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött.

A Szabályzatnak megfelelő adatlapokat az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi az egyunkhelyit.hu-n.

A Felhasználók adatlapjukra 2 darab terméket tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul, amelyhez az egyunkhelyit.hu keresőrendszert üzemeltet.

A Felhasználóknak az online piactér segítségével lebonyolított ügyletek után lehetőségük van értékelni az online piactéren regisztrált termelőket. A Felhasználóknak nincs időkorlát megállapítva a visszajelzés megadására.

6. Az egyunkhelyit.hu mint közvetítő szolgáltató felelőssége

Az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatását a magyar jogszabályok rendelkezései alapján végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren megjelent, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

Az Üzemeltető nem felel az általa működtetett online piactéren közzétett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, tekintettel arra, hogy nem vállal kötelezettséget a termékek ellenőrzéséért. Az Üzemeltető nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, továbbá nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Az Üzemeltető ezzel összefüggésben kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a felhasználók közötti tranzakciókba, illetve az online piactér használatával összefüggésben a Felhasználók között esetlegesen kialakuló jogvitákba. Bármilyen vita kialakulásának esetére a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával mentesíti az Üzemeltető -t mindennemű igénytől, követeléstől.

A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az Üzemeltető ezen jogosultsága kiterjed a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken feltüntetett tartalomra is.

A Felhasználót terheli minden felelősség az általa közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért. Tilos a Üzemeltető által működtetett egyunkhelyit.hu-n jogellenes tartalmat (úgymint harmadik személyek személyes vagy különleges adatait, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotásokat, különösen képeket), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő felhívást elhelyezni.

Amennyiben az egyunkhelyit.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó köteles viselni az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget. Ezen túlmenően a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az egyunkhelyit.hu jó hírnevének megóvása érdekében.

Amennyiben az egyunkhelyit.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ektv. alapján jár el, és az adatlapot eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltető -től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

7. Értékesíthető és tiltott termékek

Az Üzemeltető által működtetett online piactéren mezőgazdasági áruk, termények (pl. eladó tojás, eladó paradicsom, eladó fűszerpaprika, eladó méz, eladó kecsketej, eladó burgonya, eladó baracklekvár) haszonállatok (pl. eladó szarvasmarha, eladó sertés, eladó kecske, eladó baromfi) és ezek előállításával kapcsolatos szolgáltatások (a továbbiakban mezőgazdasági termék) értékesíthetők.

Amennyiben a Felhasználó olyan mezőgazdasági terméket, szolgáltatást kíván értékesíteni, vagy megvásárolni, ami az online piactér adatbázisában nem megtalálható, ezt az egyunkhelyit.hu ügyfélszolgálatának telefonon, vagy emailben jelezheti.

Az Üzemeltető a kérés beérkezését követő 24 órán belül dönt az értékesíteni, vagy megvásárolni kívánt mezőgazdasági termék piactérre való felvételéről. Pozitív döntés esetén a kívánt mezőgazdasági termék értkesíthetővé és kereshetővé válik és arról a felhasználó értesítést kap.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a kívánt mezőgazdasági terméknek a piactérre való felvételét indokolás nélkül megtagadja.

Az Üzemeltető által működtetett egyunkhelyit.hu-ra tilos azon tartalom feltöltése, amely:

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a
  Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző
  cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik,
  ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve
  személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

Az egyunkhelyit.hu-n különösen az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások közzététele tiltott:

 • Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.
 • Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;
 • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
 • Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz,
 • Dohánytermékek;
 • Telefonszámok;
 • Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;
 • Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
 • Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
 • Emberi szerv, szövet, anyatej;
 • Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
 • Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
 • Kontaktlencse;
 • Temetkezési helyek;
 • Társkeresési szolgáltatás;
 • Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;
 • Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;
 • Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;
 • Pálinkafőző berendezés, cigaretta töltő berendezés;
 • Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás.

Az Üzemeltető jogosult a szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni az egyunkhelyit.hu weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve adatlapjának törlésével) akkor is, ha a Felhasználó az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja az egyunkhelyit.hu weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe az egyunkhelyit.hu által nyújtott szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja az egyunkhelyit.hu weblapot vagy a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó az egyunkhelyit.hu weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja az egyunkhelyit.hu-t, hogy az az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó az egyunkhelyit.hu-t olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel az egyunkhelyit.hu weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti az egyunkhelyit.hu rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely az egyunkhelyit.hu weblap jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy az egyunkhelyit.hu weblap üzemeletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
  vagy a fentiek gyanúja felmerül.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

8. Visszajelzések

Az egyunkhelyit.hu felhasználói visszajelzést, értékelést adhatnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor egy Felhasználó mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, az megalapozhatja a polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősségét is. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésekben mások által a Felhasználók vonatkozásában tett vélemények tartalmáért.

9. Az online piactér használatának korlátozása

Az Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, amennyiben kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig korlátozni, illetve felfüggeszteni.

Az Üzemeltető fenntartja továbbá a jogát bármely felhasználó jogosultságainak korlátozására, illetve kizárására, vagy bármely más tartalom, információ törlésére, amely az Üzemeltető értelmezése szerint ellenkezhet az online piactér rendeltetésszerű használatával vagy az Üzemeltető megítélése szerint ellentétes annak szabályzatával, illetve rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősíthetőek.

10. Személyes adatok védelme

A Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelése prioritást képez, ezért az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban meghatározott szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

Az Üzemeltető részére megadott személyes adatok közül a Felhasználók hozzájárulása nélkül az Üzemeltető kizárólag azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek.

Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi, illetve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az általa megadott adatokat marketing célra felhasználja, illetve ebben a körben hasznosítsa. Azaz az Üzemeltető a Felhasználó részére hírlevelet, marketing anyagot vagy más harmadik személy megbízásából üzenetet továbbíthat.

A Felhasználó az egyunkhelyit.hu online marketinganyagairól, illetve hírleveléről bármikor leiratkozhat az ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail útján vagy a hírleveleket tartalmazó emailekben az erre vonatkozó linkre kattintva.

A Felhasználóról az Üzemeltető által nyilvántartott adatok, illetve a rendelkezésre álló információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása érdekében. A regisztrálást követően a Felhasználó részlegesen megváltoztathatja az általa megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja az adatait, az Üzemeltető az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

Az Üzemeltető a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni. A Felhasználók tranzakcióira vonatkozó információkat az Üzemeltető semmilyen formában nem gyűjt és nem tárol, ezzel is védve a Felhasználók jogait.

11. Tulajdonjog, szerzői jogok, védjegyek

Az Üzemeltető a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az EgyünkHelyit elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken az Üzemeltető rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

Az egyunkhelyit.hu és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése az Üzemeltető engedélye nélkül tilos.

Az egyunkhelyit.hu, valamint az egyunkhelyit.hu-höz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és az Üzemeltető kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy az egyunkhelyit.hu elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által az egyunkhelyit.hu-val kapcsolatban jogot szerez.

Az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető kizárólagos jogosultsági körébe tartozik az egyunkhelyit.hu weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és az egyunkhelyit.hu weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve az egyunkhelyit.hu bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

A Felhasználó vállalja, hogy az egyunkhelyit.hu-ról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

Az egyunkhelyit.hu-n megjelenő az EgyünkHelyit megnevezés és logó az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket harmadik személyek csak az Üzemeltető kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyásával használhatják, terjeszthetik, és tehetik közzé.

12. Reklamáció, kapcsolat

A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címen lehet írásban előterjeszteni: 8614 Bálványos, Dózsa György út 26.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználók az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezhetik. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; [email protected]. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf. 75.; [email protected]

13. Felelősség korlátozás

Az Üzemeltető az egyunkhelyit.hu weblapot „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Felhasználó köteles az egyunkhelyit.hu használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak az egyunkhelyit.hu jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy az egyunkhelyit.hu-t milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy az egyunkhelyit.hu használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje az Üzemeltetővel, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzemeltető útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik az Üzemeltetővel a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során az Üzemeltető által kért minden információt az Üzemeltetővel közölni.

A Felhasználó köteles az egyunkhelyit.hu-t használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. Az Üzemeltető a Felhasználó az egyunkhelyit.hu-t is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

Az egyunkhelyit.hu csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. Az egyunkhelyit.hu kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által az egyunkhelyit.hu-hoz kapcsolt adatbázisokból, az egyunkhelyit.hu-n a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, az egyunkhelyit.hu-re a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel az egyunkhelyit.hu-n szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Az Üzemeltető nem felelős az egyunkhelyit.hu-val kapcsolatban Felhasználó által közzétett semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Az Üzemeltető nem felelős semmiféle vírusért vagy az egyunkhelyit.hu elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, az egyunkhelyit.hu-nak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó az egyunkhelyit.hu használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, az Üzemeltető hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei az Üzemeltető , valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

Az Üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó egyunkhelyit.hu szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy az egyunkhelyit.hu Üzemeltetőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Az egyunkhelyit.hu Üzemeltetője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

14. Az EgyünkHelyit Karbantartása

Az Üzemeltető az egyunkhelyit.hu-t a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

15. Az ÁFSZ módosítása

A jelen ÁSZF-et az Üzemeltető saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
a) az egyunkhelyit.hu körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;
d) az egyunkhelyit.hu működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

Az Üzemeltető az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles az egyunkhelyit.hu-n jól látható helyen, az egyunkhelyit.hu nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

Az ÁSZF módosításáról az Üzemeltető elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első egyunkhelyit.hu-ra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül az Üzemeltetőnél írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult az Üzemeltetővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Bálványos, 2018. Szeptember 24.